M. NAGY SZILVIA


 

 

 

 

 

Először: hasznos tudomány ez, mert Istentől való, és épületes, mert szent célra használják.

Másodszor: hasznos, mert hogyha a tudományokkal foglalkozunk, sok olyan rosszat elkerülünk,
ami különben megtörténik, ha henyélünk.

Harmadszor: hasznos, mert senki se hinné, hogy a vele való foglalkozás önmagában mennyi örömet okoz; nagy-nagy örömet.

Negyedszer: hasznos, mert ha tisztességgel gyakoroljuk, nagy hírünk és örök emlékezetünk lesz.

Ötödször: hasznos, mert Isten dicsőségére szolgál, ha az emberek azt látják,
hogy Isten olyan nagy tehetséget ad egy teremtményének, hogy ekkora tudományra tehet szert,
a bölcsek is megkedvelnek ezért a tudományodért.

A hatodik haszna pedig az, hogy ha szegény vagy, ezzel a tudománnyal nagy vagyonra tehetsz szert.

 

Albrecht Dürer: A festészet tankönyve, 1508,

fordította: Harmathné Szilágyi Anna

 


 

A festészetről

Item, aki festő akar lenni, annak természettől fogva rátermettnek kell lennie.

Item a festés művészetét inkább meg lehet tanulni szeretettel és kedvvel, semmint kényszerrel.

Item csak akkor lesz valakiből igazi nagy festő, ha kora gyerekkorától fogva erre nevelik.

Item először sokat kell másolnia jó mesterek metszeteit, míg a keze megügyesedik.

Item mit értünk festésen.

Item a festés az, amikor valaki az összes látható dolgok közül bármit, amit akar,
sík felületre rá tud vinni, akármilyen is legyen az.

Item helyes először az emberi alakot és az arányokat megtanítani, mielőtt bármi mást tanulna valaki.

Item annál szebbnek látunk egy képet, mennél jobban utánozza a természetet.
 


 

A szépségről

Item úgy illik egy festőhöz, hogy ha rá van bízva, hogyan csináljon meg egy festményt,
tudása szerint a legszebben készítse el.

Hogy mi a szépség, azt viszont nem tudom, mégis nevezzük szépnek azt, amit különböző korokban a többség szépnek tartott, és igyekezzünk ezt megvalósítani.

Item bármely dolog hiányossága fogyatékosságnak számít.
Ezért a túl sok és a túl kevés is elrontja a dolgokat. Az összeillő dolgok szépek,
a haszontalanságot viszont kerülni kell. A hasznosság viszont lényeges része
a szépségnek. Egymástól különböző dolgok is lehetnek összeillőek. De hogy tisztázzuk,
mi a haszontalan, hát a sántaság például haszontalan, és sok efféle. Ezért a sántaság
és hasonlók nem szépek.

Item a szépség megállapításához ajánlatos tanácsot kérni, de csak jókezű mesterektől.

Item a szépségnek többféle fajtája és oka lehet. Aki ezt a művében igazolni tudja,
annak ezt jobban el lehet hinni. Mert amelyik műnek nincs fogyatékossága, az szép.

Item az igaz tudás birtokában sokkal biztosabb és ügyesebb leszel a munkádban, mint anélkül.

 

Albrecht Dürer: A festészetről és a szépségről.

fordította: Harmathné Szilágyi Anna

 


 

Győrben születtem, 1976. október 28-án

Házasságkötés: 2004. december 11.


Végzettségem: 1995-2000 Szarvas, Autonóm Művészeti Kar, 10 félév, képgrafika szak


Munkahelyeim

• 1994–2000 (nyaranta) H+H Grafikai Stúdió, Győr

• 2001-2002 AND Grafikai Stúdió, Budapest

• 2002-től szabadfoglalkozású vagyok


Tagságok

• Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

• Magyar Szobrász Társaság

• Altamira Egyesület

• Magyar Grafikusművészek Szövetsége


Megjelent / közgyűjteményben szereplő munkáim

• Három őslényszobor a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében

• Tíz illusztrált mesekönyv, Kossuth Kiadó, 2008 és 2011 között: magyar, székely, cigány, görög, német,

   kelta, afrikai, japán, zsidó, illetve karácsonyi mesék.

• Hat csillagkép-ábrázolás az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet főépületében


Díjak, elismerések

• A Magyar Grafikusművészek Szövetségének díja, Salgótarjáni grafikai triennálé, 2016

 

Kiállítások >

 

Hét éve dolgozom J. L. Borges Képzelt lények könyve című könyvének illusztrációin; ezek a képek A4 méretű ceruzarajzok grafit +1 szín alkalmazásával. Az egyes rajzok egy-két hét alatt készülnek el, és jónéhányat újra meg újra megrajzolok, ahogy maga a készülő sorozat is eltagadhatatlanul alakítja önmagát.

Jártas vagyok ezen kívül a tus-, akvarell-, olaj- és temperatechnikában, és rendelkezem a számítógépes grafikai munkákhoz és kiadványtervezéshez szükséges alapismeretekkel.

Munkámban törekszem a leghagyományosabb értelemben vett ábrázolásra; a látattó részletességre és a technikai tisztaságra. A ma szokásosnál talán többre értékelem a rajztudást, a manuális-technikai felkészültséget és az anatómiai, geometriai, színtani ismereteket. A szemem előtt lebegő példák: Albrecht Dürer, Hans Holbein, Giovanni Battista Piranesi, Jan van Eyck, Ivan Bilibin, Zdeněk Burian és akadnak még…

A tíz mesekönyv illusztrálásakor újfajta örömöt jelentett, hogy tanulmányoznom kellett az egyes népek, tájak viseletét, valamelyest megismernem a tárgykultúrájukat, színvilágukat. Izgalmas volt, hogy addigi, és azóta készített munkáim visszafogottságával szemben sok színt kellett használnom, hiszen a műfaj és a téma is ezt követelte meg.

Foglalkozom szobrászattal is. Dr. Kordos László professzor irányításával tudományos hitelességű őslényrekonstrukciókat készítek színezett méhviaszból. Ezek igen aprólékos, ennélfogva rendkívül időigényes munkák; volt, amelyik hónapokig készült. Az eddig befejezett 35–40 szobor mérete 20 és 120 centiméter között van. (Három viasszobrom a Magyar Természettudományi Múzeum állandó kiállításán látható, több darab magángyűjteményekbe került, ahogy egyes rajzaim, rézkarcaim is.)

Másik kedvelt anyagom a papírmasé. Ebből nagyobb méretű, valamivel kevésbé részletgazdag plasztikák észülnek; elsősorban a Borges-illusztrációk térbeli megismétlései, de ezek között is akadnak kihalt és ma élő állatok is.